Nieuws over Kuychi

Doneer ook deze kerst een voedselmand

6/12/2021

Het is dit jaar precies 20 jaar geleden dat Helena van Engelen in de Heilige Vallei van Peru begon. En kijk nu eens…. Maar liefst 260 kinderen kunnen naar school, zij het op afstand in deze coronatijd, of in kleine groepjes buiten. Het team in Peru doet er alles aan om te zorgen voor goed onderwijs en zorg, en met hen worden hun families bijgestaan in de harde strijd van het dagelijkse bestaan. Nog elke maand gaan er goed gevulde voedselpakketten met de eerste levensmiddelen naar de arme families in de bergen. Het is nodig, broodnodig. Help ons helpen! En doneer vandaag nog een voedselmand. Namens ons allemaal: Mil Gracias!

De voedselpakketten staan weer klaar om uitgedeeld te worden. Dank u wel voor uw hulp!
Lees meer

Kerstmis 2021: Feliz Navidad!

6/12/2021

De wereld is nog steeds in de ban van COVID 19. Voor velen is dit een hele zware tijd, emotioneel en materieel. Ondertussen is de tijd van de vele lichtjes aangebroken, maar of ze dit jaar zo sprankelend hun licht schijnen is nog maar even de vraag. Toch… Hoe mooi!

U hebt dit jaar vele sprankelende lichtjes van hoop en overleving gebracht bij onze Peruaanse kinderen en hun families in de hoge Andes. Zonder uw hulp en steun zouden wij onze vele Indianenfamilies niet van voedselmanden hebben kunnen voorzien. Deze manden zijn de overleving geweest voor vele gezinnen die door de COVID uitbraak van de ene op de andere dag geen werk en dus ook geen inkomsten meer hebben. Hun toch al zo armoedig en zeer karig bestaan werd door COVID massaal hongerlijden!

De dankbaarheid van al deze gezinnen is immens groot. Het bracht weer lichtjes in hun trieste ogen. Sprankelende lichtjes, die u aan vele kinderen en hun families bracht.

Als u in deze dagen uw kerstboom optuigt, weet dan dat er vele dankbare hartenlichtjes vanuit Peru in stralen. De mooiste en warmste lichtjes die er bestaan; de lichtjes van hoop en leven die u aan velen schonk!

Wij wensen u allen een vredig kerstfeest van licht en liefde toe.

Mil gracias y feliz Navidad!

 

Helena

Het is dit jaar precies 20 jaar geleden dat Helena van Engelen in Peru begon met haar project Niños del Arco Iris.
Lees meer

Klasseverhaal van Zana Heystek voor Peru

13/11/2021

Na het zien van de aflevering over Helena van Engelen in 'het mooiste meisje van de klas' besloot Zana Heystek ons centrum Niños del ArcoI ris in Peru te bezoeken: “Ik vond het zo fascinerend en liefdevol hoe Helena zich heeft ontfermd over de kinderen uit Urubamba. Dat van dichtbij bewonderen heeft mij écht geïnspireerd.” Zana had al langer het idee om een kinderboek over angst en verlangen te schrijven. Haar reis door Peru gaf de doorslag en terug in Nederland verpakte ze haar ideeën en kennis tot een workshop voor kinderen: Klasseverhaal!

Klasseverhaal gaat over verlangen en angst, en is ontwikkeld voor kinderen van groep 5/6. Tijdens de workshop geven ze invulling aan het verhaal van ‘De vrije vogel en de angsthaas’. Scholen kunnen deelnemen en een percentage van de opbrengst doneert Zana aan onze kinderen in Peru. Tjonge, wat groots; wij geloven in dit prachtige initiatief. Namens onze niños del arco iris: Mil Gracias Zana!

Zana Heystek aan het werk in de workshop 'De vrije vogel en de angsthaas'.

Lees meer

Duizelingwekkende opbrengst voor Peru

25/10/2021

Het was een benefietavond als geen ander in het prachtige sfeervolle kerkje van Op Hodenpijl te Schipluiden. De avond stond geheel in het teken van onze kinderen in Peru, de schrijnende omstandigheden van de arme gezinnen hoog in de bergen, de corona die het nog erger maakte, het levensverhaal van Helena van Engelen en geld inzamelen voor het goede doel. Het resultaat is duizelingwekkend; we moeten er nog van bijkomen - € 80.000.

Vanuit ons hart danken wij allen die aan dit succes hebben meegewerkt, en in het bijzonder Dirk en Tilly Post. Het is een sprookjesachtige avond geweest in het kerkje met een overheerlijk diner en een geweldig optreden van niemand minder dan Stef Bos. Mil Gracias! Mil Gracias!

De slotapotheose van een geweldige benefietavond in Schipluiden. Dirk en Tilly Post reiken de cheque uit aan onze Helena van Engelen.

 

Lees meer

Klimmen en lunchen voor Kuychi

25/10/2021

Directeur Frank van Daal van Duisenburgh klimt begin november naar de top van de Kilimanjaro om geld in te zamelen voor onze regenboogkinderen. Medio oktober zocht de financiële man de samenwerking met restaurant Lugar en organiseerde een benefietlunch met het geweldige resultaat van € 23.500 voor ons project. Geweldig!

Klimmen naar de top

Vanaf 10 november aanstaande zullen Frank van Daal, directeur van de financiële adviesorganisatie Duisenburgh in Eindhoven, Jur Rademakers, internetondernemer en alpinist, en hun mooie team de Kilimanjaro beklimmen. De Kilimanjaro is met 5895 meter de hoogste berg vanAfrika. De mannen gaan de uitdaging aan voor onze niños in Peru. Met hun klimtocht zamelen ze geld in voor Kuychi. En je kunt meedoen! Word sponsor van deze geweldige actie en help ons helpen!

Benefietlunch voor onze niños

Op 17 oktober organiseerde Duisenburgh al een benefietlunch voor Kuychi. Met champagne op de monumentale locatie van Duisenburgh, lunch bij restaurant Lugar en aansluitend koffie en thee weer bij Duisenburgh. De gasten waren zichtbaar onder de indruk van het levensverhaal van onze ‘founding mother’ Helena van Engelen, de kunst van Gam Klutier en de verfijnde gerechten van de chefkok van Lugar. Door deze mooie samenwerking is een voorlopig bedrag van € 23.500 ingezameld. Namens onze kinderen, onze medewerkers, ons bestuur, onze vrijwilligers danken wij voor dit geweldige resultaat. Mil Gracias!

Lees meer

Beleidsplan 21: hulp blijft nodig!

7/6/2021

Het beleid van Kuychi is erop gericht, dat de stichting Niños del Arco Iris in Peru op eigen benen komt te staan. In Peru wordt voortvarend gewerkt om fondsen te werven, maar dat valt in deze coronacrisis niet mee. De vooruitzichten zijn bemoedigend, maar het zal langer duren eer we zover zijn. Het bestuur beseft terdege dat financiële ondersteuning vanuit Nederland gewenst en mogelijk nodig zal blijven. De hulp van onze donateurs en vrijwilligers blijft keihard nodig om ons doel te halen, namelijk de allerarmsten een kans geven uit de negatieve spiraal te komen en een toekomst op te bouwen.

In het beleidsplan 2021 geeft het bestuur zijn visie tot het jaar 2025, welke uitdagingen het voor de komende jaren ziet, de risico’s en de oplossingsrichtingen. En het bestuur geeft volledige openheid over het financiële beheer.

De laatste keer dat Helena van Engelen in Peru was, was eind 2019. Daarna brak de covid-19 pandemie uit.

 

Lees meer

Jaarrekening 2020

30/3/2021

Op 26 februari 2021 heeft de penningmeester de jaarrekening 2020 opgemaakt en die staat nu online, op de pagina beleid en verantwoording. In de jaarrekening geeft de penningmeester inzicht in de opbrengsten en kosten van de organisatie en de besteding van de gelden die door verstrekkers voor een specifiek doel beschikbaar zijn gesteld. De belangrijkste doelstelling van de stichting Kuychi is het ter beschikking stellen van gelden aan de Stichting Ninõs Del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.

Lees meer

2020: een uitdagend jaar!

9/3/2021

Het jaar 2020 was een jaar van vele uitdagingen voor onze stichting Niños del Arco Iris in Peru. De belangrijkste was natuurlijk hoe we onze programma’s konden aanpassen aan Covid-19 en onderwijs op afstand. De situatie waarin onze gezinnen leven, maakte dat er niet makkelijker op. Maar zelfs in deze moeilijke tijden en dankzij de hulp van velen is het gelukt om de gestelde doelen te bereiken en hebben we de levens van kansarme families kunnen blijven veranderen door middel van onderwijs, voeding en gezondheid. Wat is er bereikt? Bekijk de video hieronder of lees het bericht op de website van Niños del Arco Iris

Lees meer

Bestuursvoorzitter Nieuwenhuizen: 'Overleven nu belangrijker'

25/10/2020

"De coronacrisis slaat wereldwijs keihard toe. De impact op de Nederlandse samenleving is groot; daarover hoef ik hier niets te schrijven, dat weten we allemaal", laat voorzitter Hugo Nieuwenhuizen, namens het bestuur en Kuychi-team, weten. "Wat we niet weten, is hoe erg het virus in Peru heeft toegeslagen. Daar komt nog bij dat je eigenlijk niet eens van één Peru kunt spreken; de omstandigheden in Lima zijn volstrekt niet te vergelijken met de omstandigheden waar de armste mensen van Peru, zoals die in ‘ons gebied” in Urubamba, mee geconfronteerd worden."

Anderhalve meter in een hutje?

"In Nederland gaat de horeca dicht, sluiten de winkels wat eerder, moeten we mondkapjes op en anderhalve meter afstand houden. Prima maatregelen, en laten we hopen dat ze effectief zijn. In Nederland zijn die ook best uitvoerbaar. In Peru ligt dat heel anders. Hoe hou je anderhalve meter afstand als je met je hele gezin in een klein hutje woont, en maar één kamer hebt? Hoe voorkom je dat je elkaar besmet, als je niet eens genoeg afstand kúnt houden? Hoe moet je vaker je handen wassen, als niet eens ieder hutje over stromend water beschikt?

Overleven

Corona heeft de maatschappij in Urubamba vele malen harder getroffen dan de maatschappij hier. Zoals zo vaak zijn het de armsten die het hardst getroffen worden. En dus wordt ook ons project keihard geraakt. We hebben in de Kuychi-brief vaak gehamerd op het grote belang van onderwijs; daar wil ik niets aan af doen, dat is ook ontzettend belangrijk. Maar op dit moment is overleven nóg belangrijker.
Het is niet mogelijk het project open te houden zonder de deelnemers bloot te stellen aan grote risico’s van besmetting, dus het bestuur van Niños del Arco Iris heeft er voor moeten kiezen het project te sluiten, en de beschikbare middelen nu eerst te gebruiken om voedselpakketten uit te delen. First things first tenslotte. Intussen wordt wel gewerkt aan mogelijkheden om onderwijs op afstand te geven, maar onze doelgroep verkeert niet in de omstandigheden dat iedereen thuis een behoorlijke computer en internetverbinding heeft, dus dat werkt daar toch écht anders dan bij ons.

Tering naar de nering

Het is geen geheim dat het onze bedoeling was om het project langzaamaan op eigen benen te laten staan, in financiële zin. Daar werd hard aan gewerkt, door daar meer inkomsten uit het toerisme te realiseren, met het hotel en met bezoekers aan het project, en ook een eigen inkomstenstroom aan donaties op gang te brengen. De afhankelijkheid van onze donateurs in Nederland zou daarmee af kunnen nemen. Uiteindelijk moet zelfs een fantastisch project als dit ooit zijn eigen bestaansrecht bewijzen, en financieel onafhankelijk kunnen opereren. Het jaar 2020 leek ons als bestuur van Kuychi een mooi moment om naar toe te werken.
Helaas heeft ook hier corona roet in het eten gegooid. Als er één sector hard is geraakt is het wel het toerisme; dat is nagenoeg opgedroogd. En dus zijn de eigen inkomsten in Urubamba ook nagenoeg nihil. Uiteraard heeft het bestuur van Ninos del Arco Iris ook de tering naar de nering gezet, en de kosten zo veel mogelijk teruggebracht, maar je kunt niet al je personeel buiten zetten. Ook in Peru bestaat een vorm van ontslagbescherming, en bovendien zou het niet getuigen van veel loyaliteit naar de mensen die zich al jarenlang voor de kinderen inzetten als ze ontslagen worden. Er is wel ingegrepen op plaatsen waar dat kon, om de kosten terug te brengen. Het opzetten van een eigen groep donateurs is ook niet makkelijk in tijden waarin alle sociale contacten uit den boze zijn. De strategie is ook daar: proberen de coronacrisis door te komen, en daarna werken aan herstel van je activiteiten.

Doorgaan!

Het bestuur van Kuychi en het Kuychi-team hebben uiteraard niet achterovergeleund om af te wachten wat er gebeurt. We hebben nauwe contacten met het bestuur van Ninos del Arco Iris, en met hen afgesproken dat zij een strategie op gaan stellen over de manier waarop daar met de corona crisis omgegaan zal worden. Zodra die strategie is vastgesteld zullen we die uiteraard bekend maken, zodat iedereen die bij het project betrokken is op de hoogte blijft. Intussen doen zij er in Peru, en wij hier, alles aan om het project door te laten gaan, en liefst zo snel mogelijk weer op de oude voet. Onze plannen voor financiële onafhankelijkheid in 2020 hebben we maar even in de koelkast gezet.

Donaties noodzakelijk

Als bestuur en Kuychi-team blijven we dus nog actief. Het inzamelen van donaties blijft noodzakelijk, nu misschien wel meer dan ooit. Het voorgenomen stapje terug lijkt op dit moment geen reële optie. Laten we er eerst aan werken om onze doelgroep daar, de allerarmste kinderen in Peru, niet de dupe te laten worden van de wereldwijde crisis. Zij hebben dat zéker niet verdiend."

We rekenen op u!


Lees meer

Helena van Engelen: ‘Het maakt uit waar je wiegje staat…’

24/10/2020

“Als iemand in 2019 de voorspelling gedaan zou hebben, dat in het vroege voorjaar van 2020 de hele wereld bewegingloos en stil zou zijn, zou niemand dat geloofd hebben; we zouden er allemaal hard om gelachen hebben. Maar toch gebeurde het!”, schrijft onze 'founding mother' Helena van Engelen op het moment dat we in de tweede golf van het coronavirus zitten, “en we onze adem inhouden achter ons mondkapje. Het is een zware en moeilijke tijd. Toch mogen we ons gelukkig prijzen dat we in het ‘rijke Westen’ wonen, waar zorg, middelen en financiële steun voorhanden zijn. Zo niet, in vele arme landen, zoals in Perú.”

Honger, armoede, uitzichtloosheid

“Perú is een van de landen in Zuid-Amerika dat het meest geteisterd is. Het merendeel van de bevolking, zeer zeker in onze Andes, werkt als officieuze dagloner: één dag geen werk betekent dat er de volgende dag geen brood op de plank ligt. Honger, armoede, uitzichtloosheid, ziekte! Geen regering, die probeert de grote nood te lenigen, maar wel een hele strenge lockdown die door het leger gehandhaafd wordt. Geen medische zorg voor de bevolking, mensen sterven op straat. Besmetting gaat van huis tot huis doordat de hygiëne slecht is en mensen met velen in kleine slecht geventileerde ruimtes wonen. Onze kinderen en hun families lijden!”

Alles uit de kast halen

“Onze stichting, heeft vanaf het begin van de uitbraak onze Indianenfamilies bijgestaan met voedselmanden zodat ze kunnen overleven. Ons team in Perú doet er iedere dag alles aan om onze kinderen op afstand les te geven en hen in een gezond en educatief dagritme te houden, waarin ook de ouders betrokken worden. U zult verbaasd staan over de inventiviteit en de vindingrijkheid die uit de kast gehaald worden om het onderwijs de kwaliteit te geven waar onze kinderen recht op hebben. Zo maken onze kinderen samen met hun leraren voor andere kinderen een radioprogramma om andere kinderen een hart onder de riem te steken en voorlichting te geven over hygiëne. Onze mensen in Perú werken heel hard, hand in hand met onze ouders en onze kinderen, die dankbaar zijn naar ons en naar u.”

We moeten doorgaan

“Wij willen en moeten doorgaan om hen te steunen en de hand te reiken, zodat ze met onze hulp weer op kunnen staan en ondanks deze zware COVID-19 tijd een menswaardig bestaan hebben waarin ze kunnen leven, leren en groeien.
Moeder Aarde, pachamama, zoals wij in de Andes zeggen, heeft het moeilijk en met haar al haar vele kinderen, maar...... er is een levensgroot verschil waar je wiegje staat in deze grote wereld. Ons wiegje is nog vrij warm en schoon, ook al hebben wij het zwaar. Het wiegje van onze bergkinderen is een oude kapotte doos! 

Help hen, zeker in deze moeilijke tijd, naar een betere toekomst!

Wij hebben uw hulp en steun heel hard nodig!!!”

Helena van Engelen met onze niños del arco iris (2019)

Lees meer