Nieuws over Kuychi

Vrijwilligers uit Lima

14/5/2022

Nieuw is het vrijwilligersproject, waarbij leerlingen van de San Silvestre school uit Lima komen helpen op onze school. De meisjes die van 2 tot 6 mei assistentie verleenden, hielpen de leerkrachten met allerlei schooltaken, in de klas, in de moestuin en met sportactiviteiten. De succesvolle start belooft een mooie en hopelijk langdurige samenwerking.

Lees meer

Een nieuwe schoolbus!

25/4/2022

Een gloednieuwe schoolbus voor onze regenboogkinderen, dankzij de gulle donatie van Jolanda en Jan de Rooij.  Met een feestprogramma, traditionele dans, zang en prachtige kindertekeningen is schoolbus Carmel in gebruik genomen. Mil Gracias!

Lees meer

Persoonlijke ontmoetingen

12/4/2022

Het hele team van medewerkers keek reikhalzend uit naar het bezoekvan Helena, ze noemen haar liefkozend Mamita Helena. Een aantal nieuwelingen had haar nog niet eerder ontmoet. Na jaren van virtueel overleg, was er nu dan een kans om elkaar persoonlijk te zien en spreken. Er was een ontmoeting met het hele team, maar er was ook gelegenheid voor persoonlijke gesprekken met eenieder.Zo kon Helena haar verhaal vertellen en uitleggen hoe zij het werk van de stichting ziet, en welke dromen zijn voor de toekomst voor ogen heeft. Helena benadrukte hoe belangrijk ze het vindt wat eenieder bijdraagt en ze motiveerde ze om zich te blijven inzetten voor de meest kwetsbare kinderen van Urubamba.

Lees meer

Werk aan de winkel

12/4/2022

Nadat het Peruaanse bestuur jarenlang online vergaderd heeft, is het goed en belangrijk om nu weer in persoon bijeen te komen. Voorzitter van het Peruaanse bestuur is Carlos Augusto Dammert, secretaris is Luis Bouroncle, bestuursleden zijn Helena van Engelen, Rafael Dammert en Laura Brigneti (zij was deze vergadering virtueel aanwezig). Ook manager Susy Caballero zit de vergadering bij.

 

Lees meer

Wat hebben we in 2021 bereikt?

2/4/2022

“In 2021 hebben we onderwijs en zorg geboden aan 235 kinderen. Daarnaast hebben we aan 187 gezinnen voedselpakketten uitgedeeld. Er zijn tal van initiatieven ontplooid om de almaar groeiende armoede door gebrek aan werk in Urubamba en omgeving, tegen te gaan. Dit kwam aan zo’n 3.100 mensen ten goede.” Aan het woord is Suzy Caballero, manager van ons centrum Niños del Arco Iris in Urubamba. Ze geeft een gedetailleerd overzicht van wat er afgelopen jaar bereikt is.

Corona

In 2021 verkeerde 32% van de bevolking in armoede (9% meer dan in 2020) en 8% in extreme armoede (5% meer dan in 2020). Cuzco is zwaar getroffen door corona met 79.654 geregistreerde zieken en 2.991 doden. De lessen op school gingen door de coronamaatregelen online door. Ondanks tegenslag zijn er mooie resultaten behaald.

Onderwijs

235 Leerlingen (73 kleuters en 162 basisschoolleerlingen) kregen digitaal les op maat, via telefoongesprekken, videogesprekken via WhatsApp en Zoom, en in virtuele groepen op Facebook. Om alle kinderen te laten meedoen is er een actie gehouden om elektronische apparaten in te zamelen voor 18 kinderen. Daarnaast hebben de niños aan 14 educatieve projecten meegedaan. Een voorbeeld is de kruidengids van traditionele middelen, gemaakt door de kinderen van de derde klas. En, maar liefst 29% van de kinderen bereikte het gestelde leerdoel van hun jaar. Toch bleek de leerafstand in dit tweede jaar van de coronapandemie groter te worden. Reden voor de leraren om naar allerlei mogelijkheden te zoeken om die leerafstand te minimaliseren, vaak in goede samenwerking met de ouders. Er was ook veel emotionele steun nodig. Om een actieve deelname van het thuisonderwijs te stimuleren, werden ouderworkshops georganiseerd om de digitale vaardigheden te vergroten. Ruim 80%van de ouders deed mee aan de ouderschool, waarbij allerlei kwesties behandeld werden zoals seksueel geweld, gezondheid en hygiëne en gezonde voeding.

Gezonde voeding

Van februari tot december zijn 774 er voedselmanden met levensmiddelen, fruit en groenten uitgereikt aan 187 gezinnen. Voor een gevarieerde en gezonde maaltijd zaten er recepten bij hoe die te bereiden. 14% Van de kinderen hadden bloedarmoede en 13% van de kinderen leden aan ondervoeding (dat is resp. 9% en 1% minder dan het jaar ervoor). Dankzij goede voeding en begeleiding kregen 61% van onze kinderen een voedzame en gezonde maaltijd. Om bloedarmoede en ondervoeding te voorkomen is het belangrijk dat kinderen gezonde gewoonten leren.

Gezondheid

In totaal zijn er 692 setjes met tandpasta en een tandenborstel uitgereikt en we weten dat 55% van onze kinderen na elke maaltijd hun tandenpoetsen. En zo eindigde we het schooljaar met 52% van onze kinderen zonder gaatjes. Daarnaast zijn er 774 hygiënekits met zeep uitgedeeld aan de gezinnen. Onder leiding van de kinderen zijn er 27 radioprogramma’s gemaakt en uitgezonden op een van de meest beluisterde radiostations in Urubamba. Daarbij bereiken we ongeveer 800 mensen per keer. In de radiouitzendingen kwamen onder meer onderwerpen als geestelijke gezondheid, Covid-19zorg en voeding aan de orde. Twee ouders zijn overleden aan corona. En, we hebben 116 keer psychologische bijstand verleend aan kinderen en gezinnen. Daarbij is een nieuwe manier van werken geïntroduceerd zodat we seksueel geweld beter kunnen signaleren en meteen hulp kunnen bieden. Twee kinderen kregen extra ntensieve begeleiding op het mentaal gebied. We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling en begeleiding van de kinderen verder gaat dan het klaslokaal. Daarom ontwikkelen we steeds nieuwe werkwijzen om gezinnen te ondersteunen en investeren we in meer huisbezoeken.  

Gemeenschap

We hebben 41 workshops gegeven voor de gemeenschap van Urubamba, over onderwijs, over psychologische ondersteuning en hoe talenten te ontwikkelingen. Maar liefst 16 scholen en 89 leraren uit de omgeving deden mee met onze openbare bibliotheek, de interschool en radioprogramma’s. 10 Vrouwen doen mee met de onderneming Mamitas Tejedoras: de verkoop van de eerste producten is een feit. Het werk met en in de gemeenschap is belangrijk, want de behoefte daaraan is groter, de tekorten door de pandemie zijn groter geworden. Werkloosheid en stress troffen veel gezinnen. De initiatieven kwamen tot stand dankzij het gezamenlijke werk met onze lokale bondgenoten.

Samenwerkingen

De stichting in Peru zoekt de samenwerking, wordt erkend en herkend. En dat blijkt uit onder meer: samenwerking op het gebied van de STEAM-methodologie (Science,Technology, Engineering, Arts and Mathematics), onder leiding van Siemens Foundation; de Hombro con Hombro (schouder aan schouder) erkenning van INDECI (het nationaal instituut voor burgerbescherming) voor ons werk tijdens de pandemie; participatie aan het programma voor erkenning voor duurzaam Peru. En, we nemen als sprekers deel aan tal van symposia en congressen, zoals het Ibero-Amerikaanse congres tegen seksueel misbruik van kinderen, georganiseerd door CESDAL (Corporation for Higher Studies in LatinAmerica).

Lees meer

Jaarrekening 2021

1/4/2022

Op 25 februari heeft de penningmeester de jaarrekening 2021 opgemaakt en die staat nu online, op de pagina beleid en verantwoording. In de jaarrekening geeft de penningmeester inzicht in de opbrengsten en kosten van de organisatie en de besteding van de gelden die door verstrekkers voor een specifiek doel beschikbaar zijn gesteld. De belangrijkste doelstelling van de stichting Kuychi is het ter beschikking stellen van gelden aan de Stichting Ninõs Del Arco Iris in Peru, waar aan de allerarmsten onderwijs en medische zorg wordt gegeven.

Lees meer

Mamita Helena is weer thuis

30/3/2022

Met een traditionele volksdans en bloemen uit de tuin verwelkomen onze niños hun geliefde Mamita Helena. Na twee lange (corona)jaren is Helena in Peru: weer thuis! Het weerzien is hartverwarmend.

In Peru gelden nog steeds coronamaatregelen, zo mogen maximaal 50% van de kinderen tegelijkertijd op school zijn en geldt er een mondkapjesplicht 😷. Maar kijk eens hoe blij iedereen is.

Lees meer

Het belooft een mooi schooljaar te worden

22/3/2022

Na twee lange (corona)jaren met thuisonderwijs mochten onze niños eindelijk weer naar school. Om 8 uur op maandag 14 maart openden directeur Flor Curahua de poortdeuren en liet de juichende kinderen binnen. Het was zo fijn om iedereen weer te zien, te spelen met vriendjes en vriendinnetjes op het schoolplein. Samen leren, rekenen en tekenen.

Niet alle kinderen kunnen tegelijkertijd naar school. De helft van de kinderen mag tegelijkertijd op school zijn, volgens de coronamaatregelen. Daarom zijn er tegelijkertijd drie groepen op school en elke groep heeft een aparte starttijd. En zo kunnen leerkrachten, ouders en kinderen elkaar weer ontmoeten, tot groot plezier van iedereen. De eerste schooldag was een groot feest met slingers, leuke activiteiten en bovenal een warm weerzien. Het belooft een mooi schooljaar te worden….

Lees meer

Voor elke online training 'Liefdesroep' schenkt Hannah Cuppen aan Kuychi

13/12/2021

Haar boek ‘Liefdesroep’ is geïnspireerd op het levensverhaal van Helena van Engelen. Schrijfster Hannah Cuppen voelt zich verbonden met het werk van Kuychi. En nu is er de online training liefdesroep, waarbij deelnemers inspiratie, handvatten, oefeningen en meditaties krijgen om hun liefdesroep te vinden. Van iedere online training (ter waarde van € 147) schenkt Hannah 10% aan Kuychi. En de schrijfster komt met een speciale decemberactie: Bij aankoop van een online training Liefdesroep geef je een voedselmand ter waarde van € 30 aan de allerarmsten van Peru. Bovendien gaat 20% van ieder boek Liefdesroep naar Kuychi. Kijk voor meer info op www.hannahcuppen.nl. Namens onze niños, Mil Gracias!

Lees meer

Corona in Peru

13/12/2021

Met de kerstdagen in het verschiet brengt voorzitter Hugo Nieuwenhuizen de schrijnende situatie in Peru onder de aandacht en de grote gevolgen voor ons centrum Niños del Arco Iris. "De gevolgen van de corona-epidemie voelen we in Nederland allemaal. We storen ons aan de lockdown, mogen met kerst minder mensen ontvangen dan we zouden willen en vragen ons af waarom de boosterprik zo lang uitblijft. Vervelende gevolgen van een wereldwijde uitbraak van een lastig onder controle te krijgen virus."

De gevolgen zijn ernstig; ik wil die niet bagatelliseren maar zou ze willen vergelijken met Peru. Peru heeft ongeveer 2 keer zoveel inwoners als Nederland, en even veel geregistreerde besmettingen als bij ons, zo’n 2,5miljoen. Het aantal doden is ongeveer 10 keer zo hoog als bij ons; bij ons volgens de laatste cijfers zo’n 20.000, daar ruim 200.000.

Verbleken
Die kille cijfers geven het verschil al aan. Bovendien zijn de cijfers van Peru waarschijnlijk niet heel accuraat. Wat je aan die cijfers niet ziet is wie die zieken en overledenen precies zijn. De welvaart is in Peru aanzienlijk oneerlijker verdeeld dan in Nederland, en de allerarmsten zijn daar ook degenen die de hoogste prijs betalen. De dagloners in Urubamba zitten zonder werk en dus zonder inkomen. De kans op besmetting met corona is een stuk hoger als 1,5 meter afstand houden gewoon geen optie is, simpelweg omdat je met een gezin van een 6 personen in een hutje van 16 vierkante meter woont. Daarmee vergeleken verbleken de problemen die wij hier hebben.

Doen wat je kan
Uiteraard heeft de pandemie ook grote gevolgen voor ons project van Niños del Arco Iris. De prioriteiten liggen meer op overleven dan op onderwijs. Scholing is belangrijk, maar eten krijgen is nóg belangrijker. En dus ligt de focus nu op het verstrekken van voedselpakketten. De kinderen komen zo nu en dan naar school, als de omstandigheden het toelaten. Iedereen doet wat hij of zij kan.
Laten wij ook doen wat we kunnen. De stichting Kuychi heeft het voornemen om de hulp af te bouwen (het project moet immers op termijn op eigen benen kunnen staan) maar even in de ijskast gezet. We steunen het project nog een tijd, en dat kunnen we alleen als u óns blijft steunen. Denk dus ook in deze tijd aan de kinderen in Peru, kijk nog eens op de site welke goede dingen er met uw geld gedaan worden, en blijf ons steunen. Wij blijven ervoor zorgen dat het geld goed gebruikt wordt!

Namens het bestuur en de vrijwilligers van Kuychi, én namens het team van Niños del Arco Iris wens ik u fijne kerstdagen en een gelukkig 2022!

Hugo Nieuwenhuizen
Voorzitter stichting Kuychi

Lees meer