Disclaimer en privacy statement

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie onvolledig of niet juist (meer) is. Kuychi is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Privacy statement

Stichting Kuychi legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen over onze stichting. De nieuwsbrief ontvangt u als u zich daarvoor heeft aangemeld. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.  Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan info@kuychi.org. Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.


Stichting Kuychi zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.


Contactgegevens

Stichting Kuychi

Den Hof 84

5582 JZ Waalre

040-2217794

info@kuychi.org