Beleid en verantwoording

Het bestuur vindt het belangrijk dat donateurs, vrijwilligers en belangstellenden goed inzicht hebben in het functioneren van de stichting. Daarom publiceert het jaarlijks een jaarrekening en jaarverslagen. Ook het beleidsplan is online in te zien. Kuychi is een algemeen nut beogende instelling (ANBI 813699435).

Beleidsplan

In het beleidsplan 2024 legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. En geeft het zijn visie tot 2025 weer, welke uitdagingen het voor de komende jaren ziet, de risico’s en de oplossingsrichtingen. En het bestuur geeft volledige openheid over het financiële beheer.

Verschuiving naar Peru

Steeds meer worden management en leiding uitgevoerd door lokale mensen, die al enige jaren bij het project zijn betrokken. Inmiddels is de ‘hoofdrol’ van Helena, als dagelijks operationeel manager en trekker van het project, verschoven naar een rol op afstand. Het dagelijks operationeel management in Peru wordt gevoerd door Alessandro del Campo, bijgestaan door professionele medewerkers op gebied van onderwijs en medische kennis. Alessandro is aangesteld en in dienst van NDAI. Zij geniet volledige steun van het bestuur van Kuychi.
De stichting NDAI moet de benodigde financiële middelen werven en Kuychi vult een eventueel tekort aan. De balans slaat de komende paar jaar nog door naar aanvulling door Kuychi. De verwachting is dat rond 2025, 2026 de stichting in Peru de meeste gelden werft. Ook de bestaande hotelaccommodatie binnen het project, waarvan de resultaten toevloeien aan het project, zal commerciëler van opzet moeten worden. Kortom, een verschuiving van financiële middelen vanuit Nederland naar meer op eigen benen staan in Peru is en blijft duidelijk speerpunt voor de komende jaren. Het bestuur beseft terdege dat financiële ondersteuning vanuit Nederland gewenst en mogelijk nodig zal blijven. Wij blijven ons dan ook, samen met vrijwilligers, hard maken voor het oorspronkelijke doel, nl. de allerarmsten een kans geven uit een negatieve spiraal te komen en een toekomst op te kunnen bouwen.

Algemeen_02


Jaarverslagen

Elk jaar publiceert het bestuur van Kuychi een jaarrekening. Het bestuur van Niños del Arco Iris publiceert een jaarverslag en jaarrekening. Daarin wordt volledige verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer en wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen. Een overzicht:

Kuychi

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

ANBI-publicatie 2023
ANBI-publicatie 2020

ANBI-publicatie 2021
ANBI-publicatie 2022

Niños de Arco Iris

Beleidsplan 2023
Beleidsplan 2022
Beleidsplan 2021

Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019

ANBI-publicatie 2022
ANBI-publicatie 2020
ANBI publicatie 2021