Beleid en verantwoording

Het bestuur vindt het belangrijk dat donateurs, vrijwilligers en belangstellenden goed inzicht hebben in het functioneren van de stichting. Daarom publiceert het jaarlijks een jaarrekening en jaarverslagen. Ook het beleidsplan is online in te zien. Kuychi is een algemeen nut beogende instelling (ANBI 813699435).

Beleidsplan

In het beleidsplan 2019 legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. En geeft het zijn visie tot 2020 weer, welke uitdagingen het voor de komende jaren ziet, de risico’s en de oplossingsrichtingen. En het bestuur geeft volledige openheid over het financiële beheer.

Zo werkt het bestuur aan een stabiel management op het project in Peru, dat bestaat uit lokale professionals. Vanaf het begin is Helena van Engelen de drijvende kracht, maar haar leeftijd dwingt haar om het rustiger aan te doen. Inmiddels is de dagelijkse leiding voor een interimperiode overgedragen aan het Nederlands/Peruaanse echtpaar Erika en Haiko Beeren.

De besturen van Kuychi en Niños del Arco Iris werken verder aan verschuiving van werving van financiële middelen vanuit Nederland naar het meer op eigen benen staan van het project in Peru. Daarnaast ziet het bestuur kansen om de bestaande hotelaccommodatie op het project commerciëler te maken.

Algemeen_02


Jaarverslagen

Elk jaar publiceert het bestuur van Kuychi een jaarrekening. Het bestuur van Niños del Arco Iris publiceert een jaarverslag en jaarrekening. Daarin wordt volledige verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer en wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen. Een overzicht:

Kuychi

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Niños de Arco Iris

Beleidsplan 2019
Beleidsplan 2018

Beleidsplan 2017 en jaarrekening 2016

Jaarverslag 2015

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2015