Eenmalige donatie

Doneer een geldbedrag en geef de kansarme kinderen van Peru een betere toekomst! Dankzij uw bijdrage steunt Kuychi een kind, diens familie en de gemeenschap van het kind. Met uw steun en bijdragen werken Kuychi en Niños del Arco Iris aan armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen en hun familie. Elke euro gaat zonder aftrek van de kosten naar het project!

Wilt u liever maandelijks doneren? Dat kan natuurlijk ook. Ook is het mogelijk om direct een bijdrage via de bank over te maken. Ons bankrekeningnummer is: NL94FVLB0699048710.

Steun stichting Kuychi met uw eenmalige donatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.