Nieuws over Kuychi

Scholieren maken schoolradio

21/10/2020

Omdat veel families het zwaar hebben, bedachten de kinderen van de 5e en 6e klas een radioprogramma, om samen met andere kinderen die ook thuis zitten deze crisis door te komen. De kinderen kregen daarbij hulp van radiomaakster Karen Atausinche Huamán. In het radioprogramma vertellen kinderen verhaaltjes, interviewen ze een specialist over bepaald thema, zijn er leuke raadseltjes en gedichten, leren de kinderen Quechua-woordjes en kunnen ze de groeten doen. Radio maken is leuk en al doende ontwikkelen de kinderen communicatieve vaardigheden, ze verbeteren hun sociale interactie, en communiceren in hun moedertaal. Het radioprogramma is elke zaterdag van 10 tot 11 uur te beluisteren via Radio Stereo Urubamba.

Lees meer

Duurzaam project in duurzame wereld

21/6/2020

Wat zijn de economische, ecologische en sociale gevolgen van onze activiteiten? Onlangs is het eerste duurzaamheidsverslag van Niños del Arco Iris gepubliceerd. Het laat o.m. zien wat onze waarden zijn, geeft inzicht in het bestuursmodel en toont het verband tussen strategie en streven naar een duurzame wereld.

Manager Susy Caballero is trots op het eindresultaat: “Rapportage is vrijwillig en kost veel moeite. In Peru zijn er 43 organisaties die rapporteren, waarvan 4 in de non-profitsector. Vaak wordt een extern bureau ingehuurd om dit proces te doorlopen; wij hebben het in eigen huis gedaan.” Het rapport is in het Spaans – we werken aan een Engelse vertaling – en is online beschikbaar op de website van Global Reporting (zoek op fundación niños del arco iris). Jaarlijks wordt het rapport bijgewerkt.

Lees meer

Beleidsplan 2020

21/6/2020

Meer op eigen benen staan. Verschuiving van management en financiën naar Peru is in een notendop de kern van het beleidsplan 2020. In het beleidsplan legt het bestuur verantwoording af over het te voeren beleid. En geeft het zijn visie tot 2024 weer, welke uitdagingen het voor de komende jaren ziet, de risico’s en de oplossingsrichtingen.

Management

Steeds meer worden management en leiding uitgevoerd door lokale mensen, die al enige jaren bij het project zijn betrokken. Inmiddels is de ‘hoofdrol’ van Helena, als dagelijks operationeel manager en trekker van het project, verschoven naar een rol op afstand. Het dagelijks operationeel management in Peru wordt gevoerd door Suzy Caballero, bijgestaan door professionele medewerkers op gebied van onderwijs en medische kennis. Suzy is aangesteld en in dienst van Niños del Arco Iris en geniet volledige steun van het bestuur van Kuychi.

Financiën

Het bestuur van de stichting Niños del Arco Iris is voortvarend bezig ook vanuit Peru gelden te werven via fundraising. De resultaten zijn bevredigend.Verwachting is dat tegen 2024 een substantieel deel van de fundraising via Peru plaatsvindt. Kortom, een verschuiving van financiële middelen vanuit Nederland naar meer op eigen benen staan in Peru is duidelijk speerpunt voor de komende jaren. Het bestuur beseft terdege dat financiële ondersteuning vanuit Nederland gewenst en mogelijk nodig zal blijven.

Lees meer

Programma voor gezonde families

21/6/2020

Gezonde tanden en geen gaatjes, gezonde voeding, hygiënische en persoonlijke verzorging en veiligheid. Allerlei programma’s maken deel uit van het gezondheidsplan van Niños del Arco Iris. Alle kinderen en hun families nemen deel aan deze programma’s.

Nul gaatjes, zo heet het programma voor kinderen om tandbederf tegen te gaan, met tandartsbezoek en een persoonlijke verzorgingskit en lessen hoe je tanden te poetsen. In deze gecompliceerde coronatijd hebben we ervoor gekozen om via de radio tips en aanbevelingen te geven over goede gebitsverzorging. Maar ook over de andere gezondheidsprogramma’s, over het belang van hygiëne en goede voeding. Een van onze trouwe partners is het Nederlandse bedrijf Nature’s Pride die de gezondheidsprogramma’s financiert. Zo werken we samen aan een betere toekomst!

 

Lees meer

Via video toch samen

17/6/2020

De dag van de arbeid op 1 mei wordt in heel Peru altijd uitgebreid gevierd, maar dit jaar gaat het een tikkeltje anders. Via een videogesprek kwam het team van Niños del Arco Iris bijeen, incluis ‘founding mother’ Helena van Engelen, directievoorzitter Carlos Dammert en bestuurslid Lucy Zelaya. Het bestuur sprak lovende woorden aan het adres van het gemotiveerde medewerkersteam, die in deze moeilijke tijd met bevlogenheid en overtuiging hun werk doen.

Professionele hulp

Een aantal teamleden heeft zwaar geleden in deze coronatijd, omdat zij familie en/of vrienden hebben verloren terwijl zij ver van thuis hun werk deden. Om de medewerkers bijstand te bieden, is César Ruiz (van de organisatie Asersentido) bereid gevonden om op vrijwillige basis professionele hulp te verlenen.  

Lees meer

Online naar school in de Andes

17/6/2020

Kinderen thuis lesgeven. Het is een hele opgave, weten we uit verhalen en ervaringen hier, maar online lesgeven in de hooglanden van Peru is nog een tandje erger: slechte verbindingen, moeilijk om aan computers te komen, gemis aan opvoedkundige kwaliteiten van ouders én voortdurende veranderingen in het onderwijs (ook daar!). Het vraagt van iedereen een flexibele houding, voortdurend aanpassen en zorgen voor nieuwe verbindingen en mogelijkheden. Het team van Niños del Arco Iris wordt daarbij goed geholpen door ouders (opvoeders), familie en bondgenoten.

 

Samen in de schoolbanken

Onze kinderen beginnen hun schooldag met een hartelijke ontmoeting met hun juf of meester via Whatsapp. Gezamenlijk nemen ze de dag door: tanden poetsen, samen ontbijten en daarna de schoollessen. Ouders doen ook mee met de online schoollessen. Bekijk bijgaand filmpje om een idee te krijgen hoe een online les voor kinderen van de 2e klas eruit ziet.

 

Spelenderwijs

Na de ochtendlessen nemen de ouders de dagelijkse taken over en samen met de kinderen maken ze het schoolwerk, dat met foto’s en video’s ingeleverd wordt bij juf of meester. Met de lesprogramma’s van het instituut Apoyo, een ondersteunende organisatie die leerprogramma’s implementeert, kunnen de kinderen spelenderwijs oefenen.

Lees meer

We gaan door met de voedselmanden. Doe mee!

15/6/2020

Terwijl andere landen al opengingen, handhaaft Peru al sinds eind maart strenge blijf-thuis-maatregelen en het einde is nog niet in zicht, want sinds half mei is Latijns-Amerika het nieuwe epicentrum van de coronapandemie. De erbarmelijke woonomstandigheden maken de situatie bijzonder schrijnend. Geen stromend water om handen te wassen, geen sanitaire voorzieningen, geen geld om boodschappen te doen. Vooral in de hooglanden is de armoede (en honger) groot. Veel indianen werken als dagloners; ze zitten nu al maanden zonder werk, er is geen geld en ze kunnen niet voor hun gezinnen zorgen.  

Voedselmanden

Het medewerkersteam van Niños del Arco Iris kwam meteen in actie en zorgde voor voedselpakketten voor de allerarmste gezinnen. In Nederland is een campagne gestart om geld in te zamelen, en ook onze bondgenoten zoals Nature’s Pride en het Duitse Aurubis deden mee. En met succes. Sinds het begin van de actie zijn wekelijks manden en tassen geleverd aan die gezinnen die dat broodnodig hebben. Inmiddels zijn 655 voedselmanden aan 130 families (met in totaal 660 gezinsleden) uitgereikt. Zonder de toegewijde hulp van 200 vrijwilligers in Peru was dit niet mogelijk geweest. En! We gaan door! Ook in juli en augustus zullen onze medewerkers in Peru manden en tassen met voedingsmiddelen, schoonmaak- en verzorgingsartikelen blijven verzorgen. Uw financiële hulp is daarbij van groot belang. Blijf ons helpen. Zo werken we samen aan een betere toekomst!

Lees meer

Alleenstaande moeder Julieta: 'Dank!'

4/6/2020

Julieta Moscoso is alleenstaande moeder van 2 niños die bij ons op school zitten. In deze corona tijd werken de kinderen thuis aan hun schooltaken. “Het is leuk om de juf en meester op het scherm te zien en de lessen te volgen. Zo leer ik ook nog iets. Ik begrijp nu beter wat er op school gebeurt en zie hoe ze veel geduld met onze kinderen hebben.” Naast het schoolwerk krijgt het gezin ook lessen in verzorging, zoals handen wassen, tanden poetsen, haren kammen en het desinfecteren van de studiehoek. Julieta is dankbaar voor de zorg en opvoeding die Niños del Arco Iris bieden. “Ik bid tot god om ze te belonen voor wat ze doen in deze tijd… voor het onderwijs en ook de voedselmanden. De overheid heeft zich niet om ons bekommerd.”

Lees meer

Thuis naar school in coronatijd

21/5/2020

Ook in deze coronatijd geldt een strikt schoolrooster voor onze niños. ’s-Ochtends om 8 uur beginnen ze aan hun schoolwerk uit het uitgebreide leerpakket dat ze thuis ontvangen hebben, met daarin o.m. rekenboek, werkbladen, schriften, vouwblaadjes, potlood, schaar, gum, boetseerklei, krijt. School gaat thuis gewoon door: rekenen, taal, muziek, quechua, gym. Dat gebeurt met videofilmpjes, lezen van verhaaltjes, gesprekjes. ’s-Middags werken de kinderen met hun ouders aan opvoedkundige taakjes in huis. Tot 16 uur kunnen ze foto’s en video’s van de gemaakte taken naar hun meester of juf sturen.

Juf Susan van groep 1

Ondertussen werken de leraren aan hun vaardigheden in digitaal lesgeven. Daarvoor gebruiken ze online instructiefilmpjes en 2x per week volgen ze een workshop van Educared, een lesprogramma van Fundación Telefonica.

Volgens Susan Pachero, juf van groep 1, is het een hele uitdaging om goed in contact met de kinderen te blijven. Het liefst is ze fysiek bij de kinderen, zeker in deze onzekere tijd, maar dat kan nu niet. “Groep 1 is een heel belangrijke groep omdat hier de basis gelegd wordt voor de verdere ontwikkeling. Op deze leeftijd is het niveau in emotionele en opvoedkundige ontwikkeling heel verschillend.Wij moeten niet alleen de capaciteiten aanleren die bij hun leeftijd horen, maar ook beginnen met hen te leren gevoelens te uiten, juist nu.” Op persoonlijk vlak maakt juf Susan een moeilijke tijd door omdat haar verloofde 2weken geleden is overleden. Omdat hij in een andere stad woonde, heeft zij niet persoonlijk afscheid van hem kunnen nemen. Heel zwaar, maar het contact met de leerlingen, het enthousiasme van de ouders en de voortdurende steun van haar collega’s geven haar de kracht om door te gaan met haar werk.

Lees meer

Donaties voor honderden voedselmanden

20/4/2020

Dank, dank, dank! Dankzij jouw gulle bijdrage kunnen wij wekenlang een tas met levensmiddelen bezorgen bij de 100 armste gezinnen in de afgelegen woongemeenschappen in de Andes. Door de coronacrisis is de kostwinner in de indianengezinnen werkeloos geworden, er is geen geld voor eten. De tas met levensmiddelen helpt in deze moeilijke situatie.
Hoewel de actie nog doorgaat, is inmiddels een bedrag van € 6.225 Ingezameld. Dat bedrag is vanuit de algemene reserve van de stichting Kuychi aangevuld tot $12.000 (dat zijn 400 voedselmanden), zodat onze medewerkers en vrijwilligers in Peru vier weken lang voedselmanden kunnen uitdelen aan mensen die moeilijk rond kunnen komen.

Ben je nog niet in de gelegenheid geweest om mee te doen met onze voedselmandcampagne? Het kan nog. Ga naar www.kuychi.nl/voedselmanden help ons helpen!

Lees meer